Diabetes as Alzheimer accelerator

logo FEDER 1420_blanc_V.jpgFinancing: Aquest projecte ha estat cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)
Duration: October 2016 – September 2019
Web: http://healthcarelivinglab.cat/tec-salut/Collaborative Project

 • Intelligent Pharma
 • Fundació Althaia
 • Clínica Universitària de la Fundació Universitària del Bages
 • Consorci Sanitari de Terrassa
 • Fundació Privada Hospital Asil de Granollers
 • Hospital de la Vall d’Hebron
 • Consorci Hospitalari de Vic
 • Fundació Mútua de Terrassa
 • Parc Sanitari Pere Virgili
 • Anaxomics Biotech
 • Meditecnologia
 • Mobiles Dynamics
 • Universitat Politècnica de Catalunya
 • Leitat
 • Promax Electronica
 • Fedefarma
 • Mixestat

Project Summary

The project is based on epidemiological data confirming that patients with diabetes have 2 to 3 times higher prevalence of severe cognitive impairment and Alzheimer's disease than non-diabetic population comparable in age. To address this reality, the project proposes a comprehensive approach ranging from basic to clinical observational research, and it includes a pilot intervention study.

Descripció del Projecte

La Diabetis com accelerador de deteriorament cognitiu i malaltia d’ Alzheimer: abordatge integral i adherència al tractament. En aquest moments hi ha dades epidemiològiques robustes de que el pacients amb diabetis mellitus tipus 2 (DM2) tenen entre 2-3 vegades més prevalença de deteriorament cognitiu greu i malaltia de Alzheimer (MA) que la població no diabètica equiparada per edat. Això comporta un greu problema socio-sanitari. Aquest col•lectiu genera al sistema sanitari una despesa d’ aproximadament 5.500 milions d’euros a Espanya.

Per tal d’afrontar aquest problema cal una aproximació multidisciplinària que suposarà una millora cost-eficiència i cost-benefici. En aquest sentit DIALCAT planteja un abordatge integral que inclou recerca clínica observacional, un estudi pilot d’intervenció per tal de millorar el control metabòlic que inclou el desenvolupament i validació d’un dispensador electrònic que garanteix i monitoritzar l’adherència al tractament mèdic i les condicions de salut del malalts. Aquest nou abordatge involucra a tots els actors relacionats (clínics, cuidadors, pacients i farmacèutics) i te com objectiu final retardar al màxim l’aparició de MA amb el retorn social i econòmic que això comporta pel CATSalut.