» Collaborative Research » Finalized Research Projects » Research INDUSTRIAL DOCTORATE

Industrial doctorate programme: Identification of new therapeutic strategies in chronic lymphocytic leukemia

Logo-ACCIÓ vertical color.jpgFinancing: Government of Catalonia's Industrial Doctorate Programme, 2015 DI 075
Duration: April 2016 – March 2019
Web: Not available yetCollaborative Project

We are participating in the Government of Catalonia's Industrial Doctorate Programme, which promotes innovation and knowledge transfer between universities and the business world, in conjunction with the Dra. Dolors Colomer from IDIBAPS Barcelona.

Project Summary

Identificació de noves estratègies terapèutiques en la leucèmia limfàtica crònica (LLC)

Aproximacions in vitro emprant cél •lules primaries i línies cel •l ulars i mimetitzant el microambient de la cél •l ula és una forma útil de predir la efectivitat d'un farmac. Aquest projecte té com objectiu principal analitzar la funcionalitat i rellevancia terapéutica de nous tractaments per a poder tras lladar els resultats a la practica clínica. La informació generada necessita de l'ajuda d'estratégies informatiques (biología de sistemes) que facil itin l' analisi de tates les alteracions descrites i que ens ajudin a predir quins farmacs poden ser d'util.litat.