Identification of novel ingredients modulators of human and animal microbiota using industrial biotechnology, omics technologies and big data technologies

FP7-cooLogo-INNOAPAT_petit.jpgFinancing: Aquest projecte ha estat cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)
Duration: July 2016 – August 2019
Web: http://www.irta.cat/ca/home/innoapat/Collaborative Project

 • LABORATORIOS ORDESA
 • UNIÓ CORPORACIÓ ALIMENTÀRIA, SCCL
 • CARINSA
 • ANDRÉS PINTALUBA, SA
 • ANAXOMICS Biotech
 • AB-BIOTICS
 • CUÉTARA 1951 S.L.U
 • LA PIARA S.A.U.
 • IBERMATICA
 • BLANCA FROM THE PYRENEES
 • CENTRE TECNOLÒGIC DE NUTRICIÓ I SALUT

Project Summary

Microbiota is a consortium project with the common goal of making research and experimental development of probiotic, prebiotic and symbiotics that influence intestinal microbiota so that its modulation positively affects the health of consumers and animal health.

Descripció del Projecte

Identificació de nous ingredients moduladors de la microbiota humana i animal fent ús de la biotecnologia industrial, les tecnologies òmiques i les tecnologies de big data.

MICROBIOTA és un projecte consorciat amb l’objectiu comú de fer recerca i desenvolupament experimental de probiòtics, prebiòtics i simbiòtics que incideixin en la microbiota intestinal de tal forma que la seva modulació afecti positivament la salut dels consumidors i la salut animal.

MICROBIOTA ampliarà significativament el coneixement de l’aplicació d’ingredients en l’homeòstasi de la microbiota per millorar la salut en persones que pateixen insuficiència renal crònica, obesitat, alteració del sistema immune i alteracions intestinals o aquelles específicament relacionades amb la salut de la dona en diferents etapes de la vida com l’embaràs, la lactància i el nounat. El plantejament de MICROBIOTA s’estén en l’efecte dels compostos utilitzats en aquests productes sobre la microbiota i la relació amb la salut d’espècies animals de producció terrestre (aviram i porcí).

MICROBIOTA també aprofundeix en la recerca i aplicació de les tecnologies òmiques com a eines en evolució que proporcionen un recolzament indispensable en activitats de recerca industrial en nutrició i microbiota. Els plantejaments de recerca científica dels membres del consorci precisen de la integració de les dades derivades d’anàlisis metabolòmiques, metagenòmiquess i transcriptòmiques. La integració-combinació d’aquestes tecnologies permetrà obtenir conclusions tant del metabolisme de l’hoste com de la microbiota. Tot plegat per obtenir, com a resultat final de MICROBIOTA, diversos tipus de suplements, aliments i estratègies nutricionals dirigides a la modulació de la microbiota per millorar funcions fisiològiques o prevenir factors de risc de determinades patologies.

La millora de les eines informàtiques d’adquisició i gestió de dades (BigData) conjuntament amb les aportacions a nivell de funcionament de l’organisme de la biologia de sistemes és un repte important de MICROBIOTA per obtenir conclusions vàlides sobre l’efecte d’ingredients alimentaris en la microbiota i el metabolisme. A més, l’ús d’aquestes eines permetrà identificar els patrons que descriuen alteracions sobre l’homeòstasi de l’organisme fins i tot construint models basats en funció de fenotips específics d’interès per analitzar la interacció hoste/ingredient.

Amb aquests arguments el projecte MICROBIOTA es planteja els següents objectius:

Objectiu 1: Establir una correlació entre el patró de la microbiota i un estat d’alteració de l’homeòstasi determinat (patologia renal crònica, obesitat, consum prolongat d’antibiòtics, etc...) i avaluar com el consum de probiòtics, prebiòtics i la seva combinació (simbiòtics) afecta positivament la salut de l’individu modulant la situació de desequilibri detectada en aquest patró.

Objectiu 2: Obtenir i validar probiòtics, prebiòtics i simbiòtics com a ingredients que incideixen beneficiosament en la salut de la dona en diverses etapes de la vida (embaràs i lactància) així com en la salut del nounat a través de la modulació de la microbiota especialment en situació de risc com les infeccions bacterianes.

Objectiu 3: Aplicar probiòtics, prebiòtics i/o simbiòtics en matrius alimentàries càrniques, de tal forma que exerceixin l’efecte sobre la salut que aporta l’ingredient aïllat sense perdre qualitats organolèptiques i mantenint l’estabilitat del producte final.

Objectiu 4: Estendre els plantejaments del projecte al sector de la nutrició animal, cercant ingredients que millorin la salut en espècies animals de producció terrestre (aviram i porcí) a través de la modulació de la microbiota en aquestes espècies.

Objectiu 5: Consolidar i ampliar l’ús de la bioinformàtica de la biologia de sistemes en el camp de l’alimentació per ajudar a optimitzar la gestió de les big data i garantir l’èxit dels projectes d’R+D en aquest àmbit.